Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawicielka BRPO na spotkaniu poświęconym kwestii metrykalnego uzgodnienia płci

Data:

24 listopada 2023 r. we Wrocławiu odbyło się wydarzenie „Wszystko o moim państwie – na drodze ku prawnemu uzgodnieniu płci”, którego głównym tematem była kwestia metrykalnego uzgodnienia płci. W spotkaniu uczestniczyła Justyna Jezierska z Zespołu do spraw Równego Traktowania BRPO.

Przesłanie do uczestników spotkania wystosował rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę, że temat prawnego uzgodnienia płci wiąże się nierozerwalnie z ochroną godności ludzkiej, a dla RPO nie ma ważniejszej przesłanki do działania niż właśnie poszanowanie ludzkiej godności.

Wskazał, że ten problem, jak żaden inny, pokazuje co tak naprawdę dzieje się na styku obywatel – sfera publiczna. Jak ważną rolę odgrywają pozycja i prawa jednostki w relacjach z państwem, jak funkcjonują sądy, jak postępują w praktyce urzędy.

Zaznaczył też potrzebę uwrażliwienia opinii publicznej, że prawo osoby transpłciowej do funkcjonowania w zgodzie ze swoją tożsamością to fundamentalne prawo człowieka. A proces metrykalnego uzgodnienia płci powinien w jak najwyższym stopniu realizować konstytucyjne gwarancje oraz przebiegać z poszanowaniem życia prywatnego i rodzinnego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wrocławskiego środowiska prawniczego - sędziowie, adwokaci i radcowie prawni oraz przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy rozmawiali na temat obowiązujących obecnie przepisów prawnych i możliwości ich interpretacji na korzyść stron postępowań o metrykalne uzgodnienie płci.

W czasie spotkania odbył się również się m.in. pokaz reportażu „Wszystko o moim Państwie” dokumentującego proces sądowy o uzgodnienie płci oraz walkę Floriana i jego mamy, Agaty o godność i prawo do bycia sobą. RPO przyłączył się do postępowania będącego przedmiotem reportażu wnosząc o uwzględnienie powództwa w całości.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął wydarzenie honorowym patronatem.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski