Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Specjalny Sprawozdawca OBWE ds. Wolności Mediów z wizytą w Biurze RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

Harlem Désir, który od 18 czerwca 2017 r. pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów, spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Specjalny sprawozdawca przebywa z wizytą w Polsce w związku z konferencją OBWE – Human Dimension Implementation Meeting, która w dniach 11 – 22 września odbywa się w Warszawie.

Przedmiotem rozmowy z polskim RPO były kwestie wolności mediów w Polsce. Rzecznik omówił m.in. swoje stanowisko sprawie ustawy medialnej, szczegółowo przedstawione we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie spotkania poruszono również kwestię polskich przepisów o zniesławieniu. W lipcu 2017 r. w sprawie Kącki przeciwko Polsce zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący zniesławienia. Trybunał orzekł, że skazanie dziennikarza z art. 212 Kodeksu karnego stanowiło naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Harlem Désir został wybrany na trzyletnią kadencję. Wcześniej pełnił funkcję eurodeputowanego, był także francuskim sekretarzem stanu do spraw europejskich. Jest laureatem Nagrody im. Olofa Palmego, przyznawanej za walkę o pokój, działania przeciwko rasizmowi i ksenofobii.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk