Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Senacka Komisja Petycji nie zajmie się postulatem RPO, by zmienić przepisy karne o zniesławieniu (art. 212 kodeksu karnego)

Data:
Tagi: kalendarium

Petycja RPO dotyczyła tego, by zmienić przepisy pozwalające na pociąganie do odpowiedzialności karnej za zniesławienie. Rzecznik Praw Obywatelskich proponował, by zastąpić obecne rozwiązanie przepisem o karaniu za oszczerstwo (czyli o działanie świadome, w złej wierze)

Dziś bowiem dziennikarze rzetelnie wykonujący swój zawód musza się liczyć z tym, że zostaną posadzeni na ławie oskarżonych (liczba skazanych rośnie -  w 2015 było ich około siedemdziesięciu, a w samej I połowie roku 2016 – pięćdziesięciu). - To poważny problem i RPO nie może przechodzić nad nim obojętnie – mówił senatorom Adam Bodnar.

Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dodał, że obecne sformułowanie art. 212 kk dotyka najbardziej dziennikarzy lokalnych i ogranicza ich możliwości patrzenia na ręce władzy samorządowej.

Adam Bodnar przypominał z kolei, że za zmianą art. 212  opowiadali się w ostatnich latach przedstawiciele wszystkich sił politycznych (także prezes PiS Jarosław Kaczyński). Mówił też, że jego propozycja miałaby doprowadzić do rozpoczęcia poważnej debaty o tym, jak artykuł 212 działa, jak dotyka dziennikarzy i dlaczego dotknięte zniesławieniem osoby nie korzystają z naturalnej w tym przypadku drogi cywilnej.

Przeciwko propozycji RPO było Ministerstwo Sprawiedliwości. A na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przeciw temu pomysłowi opowiedzieli się wszyscy senatorowie z wyjątkiem jednego.

Senator Aleksander Pociej z PO uznał, że zmiana art. 212. zwiększy liczbę agresywnych i kłamliwych wypowiedzi, a senator i przewodniczący Komisji Michał Seweryński (PiS)  - że art. 212 daje bardziej skuteczną ochronę przed zniesławieniem, gdyż obecnie wyroki cywilne nie są wykonywane.

Na koniec senator Seweryński  zadeklarował chęć udziału w szerszej debacie o art. 212: senatorowie chętnie wezmą udział w dyskusji eksperckiej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski