Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejm za wyborem posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na RPO

Data:
  • Sejm opowiedział się za wyborem posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji.
  • W wieczornym głosowaniu 15 kwietnia 2021 r. uzyskał on 240 głosów, przy 201 przeciw i 11 wstrzymujących się.

Kandydaturę wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Posłowie negatywnie zaopiniowali zaś kandydatury Sławomira Patyry (kandydata Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej PSL) oraz Piotra Ikonowicza (zgłoszonego przez Lewicę).

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Pięcioletnia kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września 2020 r.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski