Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sejm wskazał Piotra Wawrzyka na funkcję RPO

Data:
Tagi: kalendarium

21 stycznia wieczorem Sejm po raz trzeci głosował nad kandydaturami na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość prof. Piotr Wawrzyk uzyskał poparcie 233 posłów, a tym samym został wskazany przez izbę do roli kolejnego RPO. Pozostałymi kandydatami byli Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Robert Gwiazdowski. 

Zgodnie z procedurą wskazaną w artykule 209 Konstytucji RP oraz w art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wybór ten potwierdza teraz Senat. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika w ciągu miesiąca od dnia przekazania mu uchwały Sejmu wskazującej RPO. Jeśli Senat  tej uchwały nie podejmie, procedura wyboru Rzecznka rozpoczyna się od nowa.

Piotr Wawrzyk jest absolwentem studiów w zakresie stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ma stopień naukowy dr. hab. nauk społecznych. W latach 2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2019 sekretarz stanu w tym resorcie. W 2019 r. został wybrany także na  posła z list Prawa i Sprawiedliwości.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski