Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sąd skazał obywatela na wyższą karę niż mógł. By naprawić ten błąd, Rzecznik składa kasację

Data:
  • Pan Tomasz został prawomocnie skazany na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy ograniczenia wolności
  • Tymczasem w jego sytuacji prawo pozwalało na orzeczenie kary łącznej do 2 lat ograniczenia wolności
  • Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego na korzyść obywatela

W lutym 2020 r. Sąd Rejonowy wydał tzw. wyrok łączny wobec pana Tomasza, skazanego wcześniej prawomocnie za kilka przestępstw, m.in. oszustw i niepłacenia alimentów.

Wymierzył mu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy ograniczenia wolności – w postaci nieodpłatnej pracy na rzecz lokalnej społeczności po 30 godzin miesięcznie. Wyrok uprawomocnił się, bo nikt go nie zaskarżył.

Rzecznik złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Wyrokowi zarzucił rażące  naruszenie przepisu prawa karnego materialnego - art. 86 § 1 Kodeksu karnego.

Zgodnie z nim sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności  albo 20 lat pozbawienia wolności.

Tym samym sąd dopuścił się rażącego naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego. Nie zastosował się do  ograniczenia co do wymiaru kary łącznej ograniczenia wolności i orzekł tę karę w rozmiarze wyższym niż określony w tym przepisie.

RPO wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

II.511.459.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski