Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W jaki sposób oceniana jest matura z matematyki dla dyskalkulików? RPO do CKE

Data:

Zeszłoroczna maturzystka ze zdiagnozowaną dyskalkulią próbowała uzyskać z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie kryteria oceniania prac. Dowiedziała się przez telefon, że takie kryteria nie istnieją, a przy ocenianiu prac brany jest pod uwagę „pomysł na zadanie”.

Zdaniem RPO tak nie powinno być - szczegółowe zasady oceniania powinny być dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych (tak jak w przypadku innych przedmiotów). Bez tego trudno przygotować się do egzaminu. Wskazanie jako jedynego kryterium „pomysłu na zadanie” wydaje się nieprecyzyjne i nie niesie ze sobą żadnych konkretnych wytycznych co do zasad oceny, a egzaminatorom daje szerokie pole do interpretacji, co może doprowadzić do sytuacji, że podobne rozwiązania zadań nie będą ocenione w zbliżony sposób.

RPO prosi o pilną odpowiedź, bo zbliża się termin matur.

XI.7036.15.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk