Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO zaskarżył do TK dekret o stanie wojennym z 1981 r.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, iż dekrety z dnia 12 grudnia 1981 r.: o stanie wojennym, o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego - są niezgodne z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL, oraz o stwierdzenie, że uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa jest niezgodna z art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 2 w zw. z art. 30 Konstytucji PRL.

Wniosek RPO do TK w sprawie stwierdzenia niekonstytucyjności dekretów z dnia 12 grudnia 1981 r. i uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1081 r. o wprowadzeniu stanu wojennego - 12 grudnia 2008 r.

Abstrakt wniosku do TK – 12 grudnia 2008 r.

„Posprzątać po stanie wojennym” „Rzeczpospolita” – 12 grudnia 2008 r.

Komunikat PAP: RPO zaskarżył do TK dekret o stanie wojennym - 12 grudnia 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-09-09 12:04:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-09-09 12:04:42
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk