Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Wyborcy w kwarantannie skarżą się na brak informacji ws. głosowania. Rzecznik prosi o nią PKW

Data:
  • Wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, skarżą się na brak informacji co do udziału w wyborach
  • RPO poprosił Państwową Komisję Wyborczą, by na stronie internetowej zamieściła przystępną informację dla tej grupy wyborców w kontekście drugiej tury wyborów 12 lipca 2020 r.
  • PKW zamieściła zaś już na ogólny komunikat  dla wyborców dotyczący głosowania przed drugą turą wyborów

W związku z wyborami prezydenckimi z 28 czerwca 2020 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło kilkaset skarg i sygnałów od obywateli.  Wskazując na różnorodne trudności organizacyjne, podkreślają potrzebę przystępnej informacji o procedurach oddawania głosu, a także m.in. funkcjonowaniu spisów wyborców.

Dlatego z satysfakcją Adam Bodnar przyjął inicjatywę zamieszczenia na stronie Państwowej Komisji Wyborczej „Komunikatu dla wyborców dotyczący ponownego głosowania”, który z pewnością rozwieje szereg wątpliwości wyborców przed drugą turą wyborów 12 lipca.

Ponadto do RP0 – który monitoruje wybory w kontekście zagwarantowania konstytucyjnych praw wyborczych w trudnym czasie walki z koronawirusem - wpłynęły liczne skargi od wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Podnoszą oni brak informacji o swojej często skomplikowanej sytuacji w kontekście uczestniczenia w głosowaniu. Z korespondencji z różnymi organami publicznymi, prowadzonej przez Rzecznika w zgłaszanych przez wyborców, konkretnych sprawach, wynika również szereg niejasności interpretacyjnych w tym zakresie.

- Dlatego będę zobowiązany za rozważenie przez Pana Przewodniczącego przygotowania oraz zamieszczenia na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej również przystępnej informacji (komunikatu) skierowanej do grupy wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, w kontekście ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. – napisał Adam Bodnar do Sylwestra Marciniaka.

Taki komunikat będzie stanowić nieocenioną pomoc dla obywateli znajdujących się w szczególnie trudnych okolicznościach.

Opierając się na skargach i pytaniach obywateli, RPO wskazuje, że szczególnie przydatne byłoby, aby komunikat zawierał m.in. takie kwestie, jak terminy zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, pobyt wyborców  
w kwarantannie poza miejscem stałego zameldowania, czy osób oddających głos w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 roku w ramach „regularnych” procedur głosowania (w tym - korespondencyjnego). 

VII.602.283.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski