Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer o bieżących problemach edukacji dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania, które odbyło się 2 lutego 2024 r. w Biurze RPO poruszono przede wszystkim kwestie, którymi w ostatnim czasie zajmował się Rzecznik. Główne tematy rozmowy dotyczyły kwestii finansowania edukacji domowej, statutów szkół oraz systemu oceny matur i terminów ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i wydawania świadectw dojrzałości.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski