Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta delegacji Ombudsmana Tadżykistanu w BRPO

Data:

9 sierpnia 2023 r. wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich złożyła delegacja Ombudsmana Tadżykistanu, która przebywa w Polsce. Spotkanie, które odbyło się na prośbę i w porozumieniu z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, miało na celu wymianę informacji na temat działań podejmowanych przez obie instytucje praw człowieka.

W trakcie wizyty RPO Marcin Wiącek przyjął Ombudsmana Umeda Bobozoda oraz wiceministra sprawiedliwości Tadżykistanu Sharafa Karimzoda. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Zespołu do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk.

Głównym tematem rozmów rzeczników była wymiana informacji na temat podstaw normatywnych działań RPO, podejmowanych działań w celu ochrony praw człowieka i sposób organizacji prac instytucji. W związku z niedawno uchwaloną przez Parlament Republiki Tadżykistanu ustawą o równości i eliminacji wszelkich form dyskryminacji, goście byli szczególnie zainteresowani doświadczeniami RPO w sferze prawa antydyskryminacyjnego.

Delegacja, w której skład wchodzili przedstawiciele Biura Ombudsmana oraz Biura OBWE w Duszanbe, odbyła również spotkania z przedstawicielami Zespołu ds. Równego Traktowania oraz przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur działającego w Biurze RPO.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski