Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z Ombudsman Gruzji Nino Lomarią

Data:

6 września 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przyjął Ombudsman Gruzji Nino Lomarię. W spotkaniu w Biurze RPO uczestniczyli również zastępczyni gruzińskiej Ombudsman Ekaterine Skhiladze oraz zastępca RPO Valeri Vachev.

Głównym tematem rozmowy była możliwość współpracy międzyinstytucjonalnej i wymiana doświadczeń obu urzędów. Rozmawiano także o sytuacji w Gruzji i jej aspiracjach europejskich.

Ombudsman Gruzji zaprezentowała bieżącą działalność urzędu i przedstawiła wyzwania stojące przed instytucją Obrońcy Publicznego Gruzji w kontekście wdrażania reform demokratycznych, będących warunkiem wstępnym integracji europejskiej. Szczególną uwagę poświeciła gruzińskim problemom związanym z niezależnością władzy sądowniczej.

RPO przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania urzędu Ombudsmana w Polsce i omówił podejmowane działania w obszarze węzłowych problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w Polsce.

Nino Lomaria pełni funkcję Obrońcy Publicznego Gruzji od grudnia 2017 r. Zanim objęła urząd Ombudsmana była zastępczynią szefa gruzińskiego Państwowego Urzędu Kontroli. Wcześniej angażowała się społecznie, m.in kierowała Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz Sprawiedliwych Wyborów i Demokracji (International Society for Fair Elections and Democracy) największym gruzińskim stowarzyszeniem kontrolującym przebieg wyborów.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski