Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO Marcina Wiącka z Ombudsmanem Mongolii Jargalsaikhanem Khunanem

Data:

5 września 2022 r. RPO Marcin Wiącek przyjął w Biurze RPO głównego komisarza Narodowej Komisji Praw Człowieka Mongolii Jargalsaikhana Khunana.

Mongolskiemu Ombudsmanowi towarzyszył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Mongolii w Polsce Barkhas Dorj i trzeci sekretarz ambasady Mongolii w Polsce Arslan Tuvshin. W spotkaniu uczestniczył również zastępca RPO Valeri Vachev.

Spotkanie poświęcone było możliwościom współpracy obu krajowych instytucji praw człowieka. Rozmawiano również na temat praw obywateli mongolskich w Polsce, w szczególności możliwości zwracania się przez nich do RPO, oraz o możliwych działaniach na rzecz zapewnienia pomocy prawnej obywatelom obu państw przebywającym na terenie obu krajów.

W trakcie spotkania omówiono również działalność Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w kontekście możliwości czerpania z ich doświadczeń przy realizacji nowych zadań Narodowej Komisji Praw Człowieka Mongolii.

Narodowa Komisja Praw Człowieka Mongolii jest odpowiedzialna za monitorowanie wdrażania przepisów dotyczących praw i wolności człowieka i przewidzianych w Konstytucji Mongolii, ustawach i traktatach międzynarodowych oraz zajmuje się ochroną i promocją praw człowieka. W jej skład wchodzi 6 komisarzy.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski