Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Matteo Mecaccim

Data:

15 lutego 2023 r. w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie RPO Marcina Wiącka z dyrektorem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Matteo Mecaccim.

W spotkaniu uczestniczył również szef Departamentu Demokratyzacji ODIHR Konstantine Vardzelashvili.

Głównym tematem rozmów była sytuacja uchodźców z Ukrainy szukających w Polsce schronienia przed wojną, a także sytuacja na granicy Polski i Białorusi. Poruszono również tematy związane m.in. z sądownictwem i praworządnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz rozmawiano o poszanowaniu zasady równości i innych praw obywatelskich w kontekście zbliżających się wyborów w Polsce.

Uczestnicy spotkania wymienili się również doświadczeniami i omówili możliwości współpracy i aktualne wyzwania stojące przed instytucjami praw człowieka w obszarze ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński