Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z mieszkańcami terenów planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Data:

2 marca 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z pracownikami Zespołu Prawa Cywilnego spotkał się z przedstawicielami mieszkańców i władz samorządowych z gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Spotkanie poświęcone było problematyce planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mieszkańcy terenów objętych planami tej inwestycji przedstawili Rzecznikowi problemy i obawy związane zarówno z perspektywą czekających ich wywłaszczeń, jak i kwestią odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości.

Rozmówcy Rzecznika podkreślali, że w ich ocenie regulacje prawne zawarte w „specustawie” określającej zasady prowadzenia tej inwestycji, jak i planowana zmiana zasad ustalania odszkodowań w przypadku wywłaszczenia w sposób niezwykle głęboki ingerują w sferę ich praw i wolności obywatelskich, przede wszystkim naruszając prawo własności. Dlatego też mieszkańcy terenów „zagrożonych” inwestycją oczekują od Rzecznika wsparcia ich postulatów oraz ochrony.

Rzecznik zapewnił zebranych, że na bieżąco monitoruje proces realizacji wskazanej inwestycji oraz analizuje przepisy stanowiące jej prawną podstawę. Zapozna się i zbada ekspertyzy prawne i inne materiały, które uczestnicy spotkania zobowiązali się mu przekazać. Z pewnością nie pozostanie bierny, jeśli uzna, że wzgląd na ochronę praw i wolności właścicieli nieruchomości będzie uzasadniał podjęcie dalszych - poza tymi, które dotąd Rzecznik już podejmował - działań w sprawie.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski