Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z Prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego

Data:

Wątpliwości związane z zasadami ustalania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego były głównym tematem rozmowy rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka z prezesem zarządu CPK Mikołajem Wildem.

W trakcie spotkania, które odbyło się w Biurze RPO 28 października 2022 r. rozmawiano na temat wpływających do Rzecznika skarg i wystąpień RPO związanych z wątpliwościami wokół budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W szczególności poruszono temat procedowanej w parlamencie ustawy ws. odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości m.in. pod CPK.

RPO we wrześniu przedstawił opinię do projektu zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami zmieniającej zasady liczenia odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny wskazując na jej systemowy charakter i potrzebę pogłębionej merytorycznej debaty nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski