Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami Spółki Centralny Port Komunikacyjny

Data:

9 grudnia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, wraz ze współpracownikami z Zespołu Prawa Cywilnego Biura RPO, spotkał się z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spotkanie było kontynuacją rozmów Rzecznika z prezesem zarządu CPK Mikołajem Wildem, przeprowadzonych w Biurze RPO 28 października 2022 r.

Spotkanie miało formułę dyskusji eksperckiej, zogniskowanej wokół problemu zapewnienia należytej ochrony prawom obywatelskim tych osób, których planowana inwestycja bezpośrednio dotyka, w szczególności poprzez zagrożenie wywłaszczeniem. 

Władze CPK przedstawiły Rzecznikowi informacje co do działań podejmowanych w ramach procesu inwestycyjnego, zwłaszcza zaś w odniesieniu do sytuacji mieszkańców terenów planowanych pod budowę portu lotniczego. 

Z kolei dla Rzecznika Praw Obywatelskich i pracowników jego Biura spotkanie to stanowiło okazję do bezpośredniego przedstawienia władzom Spółki problemów dostrzeganych przez Rzecznika oraz zastrzeżeń i obaw, jakie w związku z zamiarem budowy CPK przedstawiają Rzecznikowi obywatele.”. 
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji: 2022-12-14 06:15:38
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski