Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z członkami Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Data:

23 listopada 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie RPO z członkami Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem spotkania były bieżące zagadnienia związane ze skutecznością ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na terytorium Polski.

Rzecznikowi na spotkaniu towarzyszyli zastępca RPO Valeri Vachev, dyrektorka Magdalena Kuruś, naczelnik Michał Żłobecki i Jagna Krotoska z Zespołu ds. Równego Traktowania oraz główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak i główna koordynatorka ds. współpracy z organizacjami społecznymi Adela Gąsiorowska.

Na spotkaniu zostały poruszone najbardziej palące kwestie dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, tak te identyfikowane przez członków Komisji, jak i przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozmawiano m.in. o sytuacji społeczności romskiej na tzw. osiedlach romskich w Małopolsce, a także o ograniczeniu dostępu mniejszości niemieckiej w Polsce do nauki języka mniejszości, co nosi znamiona dyskryminacji. Członkowie Komisji zwrócili uwagę Rzecznika również na problemy związane z finansowaniem organizacji mniejszościowych oraz z reprezentacją mniejszości w życiu społeczno-politycznym państwa. Marcin Wiącek zapewnił, że nadal będzie podejmował działania w celu zapewnienia jednakowego poszanowania praw wszystkich mniejszości narodowych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski