Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele RPO o sytuacji na osiedlu romskim w Maszkowicach na sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Data:

30 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poświęcone m.in. sytuacji na osiedlu romskim w Maszkowicach. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Rzecznika: Maciej Grześkowiak, główny koordynator ds. współpracy strategicznej i Jagna Krotoska z Zespołu ds. Równego Traktowania.

Przedstawiciele Rzecznika odnieśli się do informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o sytuacji na osiedlu romskim w Maszkowicach, oraz przedstawili najważniejsze argumenty Rzecznika odnoszące się do poprawy sytuacji na tym osiedlu oraz na mniejszym osiedlu tego rodzaju w Koszarach, w gminie Limanowa. W szczególności, pracownicy BRPO podkreślali konieczność opracowania planu kompleksowej rewitalizacji obu osiedli, co wymagałoby wzmożonej współpracy administracji centralnej z samorządową. Sytuacja na osiedlach jest bowiem na tyle złożona, że nie można oczekiwać od lokalnych władz samorządowych samodzielnego rozwiązania nabrzmiałego przez dekady problemu. Przedstawiciele Rzecznika zadeklarowali też gotowość urzędu RPO do dalszego angażowania się w sprawy osiedli romskich w Małopolsce.

Ważne linki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Współpracy Strategicznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski