Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorem Agencji Praw Podstawowych UE Michaelem O’Flaherty

Data:

30 marca 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Michaelem O’Flaherty, który przebywa z wizytą w Polsce.

W spotkaniu, które odbyło się w Biurze RPO wzięli udział również naczelnik Wydziału ds. Migracji i Azylu FRA Adriano Silvestri i Adrianna Bochenek z biura Dyrektora FRA. Rzecznikowi towarzyszyli zastępca Dyrektora Zespołu do spraw Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej Maciej Kruk i radca Cezary Węgliński z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego.

Rozmowa skupiła się w przeważającej mierze na kwestiach związanych z sytuacją cudzoziemców przebywających lub próbujących się przedostać na terytorium Polski. W tym zakresie poruszono temat granicy polsko-białoruskiej i praktyk organów państwowych wobec cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową po jej przekroczeniu. Wspomniano w tym kontekście o orzeczeniach sądowych, wskazujących na nielegalność tzw. pushbacków. Podkreślono także zaangażowanie organizacji pozarządowych podczas całego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

Rozmawiano także o sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terytorium RP. Wymieniono również poglądy na temat działań instytucji Unii Europejskiej w sferze ochrony praw człowieka.

Michael O'Flaherty, dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE, wcześniej był profesorem na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway i dyrektorem tamtejszego Centrum Praw Człowieka. Pełnił funkcję głównego komisarza Komisji Praw Człowieka w Irlandii Północnej, członka Komitetu Praw Człowieka ONZ oraz szefa wielu operacji terenowych ONZ w obszarze praw człowieka.

Agencja Praw Podstawowych (FRA) jest organem UE, którego zadaniem jest gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących przestrzegania praw człowieka wymienionych w Karcie Praw Podstawowych. Celem Agencji jest pomoc we wprowadzeniu kultury praw podstawowych w całej UE. FRA współpracuje w tym zakresie z instytucjami UE, państwami członkowskimi, krajowymi instytucjami praw człowieka, organami ds. równości i innymi zainteresowanymi stronami.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-03-30 12:14:38
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-03-30 17:31:10
Operator: Krzysztof Michałowski