Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rząd wciąż nie wie, jak wyłonić kandydata z Polski na sędziego TSUE - o co premiera pytał Adam Bodnar

Data:
  • Trwają uzgodnienia w sprawie zasad wyłonienia kandydata z Polski na stanowisko sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Tak minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański odpowiedział RPO, który jeszcze w grudniu 2020 r. wskazywał premierowi, że najbardziej właściwa byłaby procedura konkursowa
  • Tymczasem sam TSUE prosił, by wskazania nastąpiły jak najszybciej i pod koniec ubiegłego roku

4 grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w związku z upływem sędziowskiej kadencji prof. Marka Safjana w TSUE w październiku 2021 r. Prosił o przedstawienie kryteriów i procedury, zgodnie z którymi rząd polski wskaże osobę na jego miejsce.

Adam Bodnar wskazywał, że najbardziej właściwą dla przeprowadzenia wyboru kandydata wydaje się procedura konkursowa. Niemniej, aby mogła spełnić swą rolę, wybór kandydata musi opierać się na jasnych, obiektywnych kryteriach merytorycznych oraz odbywać się według rzetelnych reguł proceduralnych. Wyłonienie kandydatury w tak przeprowadzonym konkursie będzie podstawą gwarancji niezawisłości i bezstronności przyszłego sędziego.

Rzecznik podkreślił kluczowe znaczenie rzetelności procesu nominacyjnego tak, aby wyłoniony został najlepszy możliwy kandydat. Umożliwi to uzyskanie pozytywnej opinii o kandydaturze ze strony unijnego komitetu oceniającego osoby zgłaszane przez państwa UE, a potem akceptację ze strony rządów pozostałych państw członkowskich Unii, którzy mianują sędziów TSUE za wspólnym porozumieniem.

11 marca 2021 r. Adam Bodnar ponownie zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie – wobec braku odpowiedzi.

19 marca 2021 r. minister Konrad Szymański odpisał w imieniu premiera.

- Uprzejmie informuję, że polski rząd ma świadomość znaczenia i roli Trybunału Sprawiedliwości w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, a także wymagań dotyczących niezależności i kwalifikacji, jakie powinien spełniać sędzia tego Trybunału. Podzielam opinię Pana Rzecznika o wadze wyboru polskiego kandydata na sędziego Trybunału Sprawiedliwości.

Zasady wyłonienia kandydata na to stanowisko są obecnie przedmiotem uzgodnień w‍ ramach administracji rządowej. Z tego względu nie otrzymał Pan dotychczas informacji o‍ procedurze, jaka będzie miała zastosowanie w tym przypadku. Niezwłocznie po zakończeniu wspomnianych uzgodnień pozwolę sobie poinformować Pana Rzecznika o ich wynikach – dodał Konrad Szymański.

VII.070.14.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski