Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Maciej Taborowski o skardze KE do TSUE dla Wolnych Sądów

Data:
Tagi: kalendarium

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości skargę ws. "ustawy kagańcowej" i Izby Dyscyplinarnej – wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych.

Dlaczego konsekwencje tego działania są takie ważne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Wolne Sądy - wskazują na następujące konsekwencje:

- zawieszenie przepisów upawniajacych Izbę Dyscyplinarną do rozpoznawania spraw dotyczących uchyenia immunietów sędziów, jak również spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego;

- zawieszenie skutków już podjętych decyzji Izby Dyscyplinarnej dotyczących uchylenia immunitetu sędziów

- zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziowską oraz kierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych w tym zakresie, a także przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie jako przewinienia dyscyplinarne.

W rozmowie z mecenasem Michałem Wawrykiewiczem z Wolnych Sądów w podcaście "Na prawo patrz", wziął udział ZRPO Maciej Taborowski.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, link znajdą Państwo pod tekstem.

Ważne linki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda