Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rząd do RPO: rusza procedura wyłaniania kandydata na polskiego sędziego TSUE

Data:
  • Rząd rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027
  • Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański prosi RPO o zwrócenie uwagi na możliwość przystąpienia do konkursu wszystkim zainteresowanym osobom, mającym odpowiednie kwalifikacje 

4 grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w związku z upływem sędziowskiej kadencji prof. Marka Safjana w TSUE w październiku 2021 r. Prosił o przedstawienie kryteriów i procedury, zgodnie z którymi rząd polski wskaże osobę na jego miejsce.

Stanowisko RPO

Adam Bodnar wskazywał, że najbardziej właściwą dla przeprowadzenia wyboru kandydata wydaje się procedura konkursowa. Niemniej, aby mogła spełnić swą rolę, wybór kandydata musi opierać się na jasnych, obiektywnych kryteriach merytorycznych oraz odbywać się według rzetelnych reguł proceduralnych. Wyłonienie kandydatury w tak przeprowadzonym konkursie będzie podstawą gwarancji niezawisłości i bezstronności przyszłego sędziego.

Rzecznik podkreślił kluczowe znaczenie rzetelności procesu nominacyjnego tak, aby wyłoniony został najlepszy możliwy kandydat. Umożliwi to uzyskanie pozytywnej opinii o kandydaturze ze strony unijnego komitetu oceniającego osoby zgłaszane przez państwa UE, a potem akceptację ze strony rządów pozostałych państw członkowskich Unii, którzy mianują sędziów TSUE za wspólnym porozumieniem.

11 marca 2021 r. Adam Bodnar ponownie zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie – wobec braku odpowiedzi.

19 marca 2021 r. minister Konrad Szymański odpisał w imieniu premiera, że zasady wyłonienia kandydata są obecnie przedmiotem uzgodnień w‍ ramach administracji rządowej.

Odpowiedź min. Konrada Szymańskiego

Uprzejmie informuję, że Minister do Spraw Unii Europejskiej rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o nominację na ten urząd zostanie zamieszczone w‍ poniedziałek 5 lipca na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce „Ogłoszenia”, a ponadto w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Tam też zostaną wskazane wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci.

Będą oni musieli wykazać się w szczególności rozległą wiedzą w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, znajomością dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, biegłą znajomością języka francuskiego, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem naukowym. Termin składania aplikacji upływa 19 lipca br.

Minister do Spraw Unii Europejskiej przykłada wielką wagę do tego, aby informacja o‍ konkursie dotarła do jak największej liczby prawników o wybitnych kwalifikacjach zawodowych. Dlatego pozwalam sobie prosić Pana o zwrócenie uwagi na możliwość przystąpienia do konkursu wszystkim zainteresowanym osobom, posiadającym kwalifikacje odpowiednie do sprawowania urzędu sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

VII.070.14.2020 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa