Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pyta o szczegóły niezgodnych z prawem działań bądź zaniechań służb specjalnych w latach 2007-15

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich z ogromnym zaniepokojeniem przyjął zawarte w wystąpieniu Ministra Mariusza Kamińskiego podczas posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 maja 2016 roku, informacje o szerokim zakresie inwigilowania różnych grup społecznych i osób w latach 2007 – 2015 przez służby specjalne oraz zaniechaniach podejmowania działań przez te służby w przypadkach, gdy ich prowadzenie było nieodzowne.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Kamińskiego o wskazanie bliższych danych odnoszących się do konkretnych przypadków niezgodnych z prawem działań i zaniechań służb specjalnych.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk