Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik podjął z urzędu sprawę inwigilacji dziennikarzy

Data:

W związku z doniesieniami mediów o możliwości inwigilacji dziennikarzy, którzy ujawnili aferę taśmową, przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania z urzędu.

Chodzi między innymi o dziennikarzy zamieszczających publikacje w tygodniku „Wprost”: Cezarego Bielakowskiego, Piotra Nisztora, Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego.

30 grudnia 2015 r. Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o stosowne informacje, a także o udostępnienie kopii raportu/audytu sporządzonego w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP.

W odpowiedzi Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj przedłożył wyjaśnienia oraz dokumenty, które mają charakter niejawny. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych ich treść nie może zostać udostępniona publicznie.

Otrzymane materiały są przedmiotem analizy i dalszych działań, a sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP