Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problemy żołnierzy Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. RPO pisze do MON

Data:
 • Na problemy związane m.in. z zakwaterowaniem, wyposażeniem, stanem infrastruktury, a także kwestiami finansowymi i sposobem oceniania zadań służbowych zwracali uwagę żołnierze stacjonujący na Poligonie Drawskim
 • RPO przekazuje wnioski z wizytacji Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko do Ministra Obrony Narodowej i prosi o zbadanie zgłaszanych przez żołnierzy problemów
 • AKTUALIZACJA: W obszernej odpowiedzi MON udzieliło wyjaśnień w sprawie (całośc w załączniku) 

W ostatnich dniach marca br. pracownicy Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy BRPO wizytowali Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko (CSB). W trakcie wizytacji zapoznano się z przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich, a także warunkami szkolenia i pełnienia służby żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej (12 SDZ). 

Pracownicy BRPO przeprowadzili szereg rozmów z żołnierzami i ich przełożonymi na temat problemów występujących w służbie. W rozmowach poruszono także kwestie pomocy socjalnobytowej.

Rozmówcy zwracali uwagę na następujące problemy:

 • Zakwaterowanie (problem braku miejsc w internatach i mieszkań służbowych dla przenoszonych żołnierzy, konieczność dojazdu prywatnymi samochodami, problemy żołnierzy przenoszonych do CSB)
 • Umundurowanie (gorsze wyposażenie żołnierzy zawodowych w porównaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej)
 • Odprawy mieszkaniowe (pogłoski o projektowanej likwidacji odprawy mieszkaniowej w dalszym ciągu powodują składanie raportów o zwolnienie ze służby)
 • Uposażenie (skutki spłaszczenia uposażeń), dodatki (brak aktualizacji stawek za czasowe pełnienie obowiązków oraz wątpliwości dotyczące zasadności centralizacji kwestii awansów w departamencie kadr mon)
 • Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (problem pobierania uposażeń w pełnej wysokości przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na zwolnieniach lekarskich mimo uznania za zdolnego do służby; lepsze warunki zakwaterowania od żołnierzy zawodowych; wprowadzanie w błąd kandydatów na żołnierzy zawodowych)
 • Zwrot kosztów dojazdu dla rezerwistów (konieczność pokrywania z własnych środków kosztów dojazdu na ćwiczenia)
 • Wyposażenie (braki sprzętowe oraz wiek i wyeksploatowanie sprzętu inżynieryjnego; długotrwałość i jakość wykonywanych napraw)
 • Nadgodziny (krzywdzący sposób oceniania zadań służbowych, które mieszczą się w zakresie ustawy o obronie ojczyzny, zbyt szerokie kryterium realizacji zadań szczególnie istotnych dla sił zbrojnych, mnogość zadań powoduje, że żołnierze realizują je kosztem prawa do wypoczynku, pozornie określone maksymalne normy czasu pracy żołnierzy)
 • Korzystanie z obiektów CSB (ograniczenia możliwości szkolenia na poligonie z uwagi na zajęcie i wykorzystywanie części obiektów przez ćwiczące wojska sojusznicze oraz stan techniczny infrastruktury przeznaczonej do ćwiczeń)
 • Żołnierze sportowcy (problem sportowców na etatach żołnierzy zawodowych oddelegowanych do hal sportowych, którzy mogliby prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego z żołnierzami)

Żołnierze pozytywnie oceniają m.in. jakość wyżywienia dla ćwiczących na poligonie, czy dodatki wypłacane żołnierzom posiadającym 15 i więcej lat służby (choć wątpliwości budzi ich niepowiązanie z zakresem odpowiedzialności na konkretnym stanowisku oraz stopniem wojskowym i zbyt rozbudowana skala ocen). Dobrze oceniają też kompleksowy systemu symulacji pola walki, choć sygnalizują problemy związane z jego wdrażaniem).

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje zebrane podczas wizytacji na Poligonie Drawskim problemy żołnierzy wiceprezesowi rady ministrów ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi wraz z prośbą o ich zbadanie.

WZF.7043.168.2023

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MON
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski