Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO ponownie apeluje o włączenie Polski w prace nad Konwencją o osobach starszych

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich, doceniając dotychczasowe działania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej we wspieraniu osób starszych, zaapelował do minister Marleny Maląg, aby Polska przynależąca do wspólnoty międzynarodowej zaangażowała się w obronę praw osób starszych także na tym poziomie.

Przekazał równocześnie wspólne stanowisko przygotowane razem z Niemieckim Instytutem Praw Człowieka z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, z prośbą o jego analizę i upowszechnienie wśród organów władzy publicznej.

Rzecznik wskazał na oświadczenie Antonio Guterres, Sekretarza Generalnego ONZ, w którym  po raz pierwszy w historii w tej formie przedstawił raport ONZ odnoszący się do praw osób starszych w czasie pandemii, zawierający zalecenia odnoszące się do przestrzegania tych praw.

Polski rząd zdaniem RPO również powinien przeanalizować swoje działania pod kątem zaleceń ONZ w tym zakresie. Jednym z punktów podniesionym przez Antonio Guterresa jest potrzeba opracowania mocniejszych ram prawnych oraz przyśpieszenia prac Grupy Roboczej ONZ ds. starzenia się nad przygotowaniem propozycji nowego instrumentu prawa międzynarodowego promującego i chroniącego prawa osób starszych. Polska jest również członkiem tej Grupy Roboczej.  

W zakresie tematycznym ujętym w przedstawianym piśmie RPO do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ukazały się w ostatnim czasie dodatkowe istotne doniesienia:

11 maja 2020 r. ukazała się informacja o poparciu dla apelu Sekretarza Generalnego ONZ wyrażonym w formie oświadczenia, pod którym podpisało się 140 państw, w tym Polska (na pozycji 100). W tej deklaracji, wśród wielu aspektów ochrony praw osób starszych, znajduje się także zapewnienie o gotowości do podjęcia współpracy ze wszystkimi partnerami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym w celu wzmocnienia praw osób starszych.

12 maja zaś, podczas debaty on-line, z udziałem Michelle Bachelet, Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, która wyraziła poparcie dla przyśpieszenia prac nad nową Konwencją oraz dr Claudii Mahler, Niezależnej Ekspert ds. Przestrzegania wszystkich praw osób starszych, Peggy Hicks, przedstawicielka Biura Wysokiej Komisarz Praw Człowieka (OHCHR) zapowiedziała, że w kolejnym kroku planowany jest monitoring realizacji przez państwa członkowskie ONZ zaleceń zawartych w ww. raporcie ONZ o prawach osób starszych w czasie pandemii.  

XI.503.2.2016

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski