Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Likwidacja kolejnego oddziału psychiatrycznego. Interwencja Rzecznika - odpowiedź MZ 

Data:
  • Z powodu wypowiedzeń personelu medycznego zamknięty zostaje kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - w Uzdrowisku Konstancin
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do tych świadczeń zdrowotnych
  • AKTUALIZACJA: Resort odpisał, że podejmuje działania w celu wznowienia świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w ramach oddziału całodobowego
  • Od 1 października 2022 r. planowane jest zaś otwarcie dwóch nowych oddziałów całodobowych w Białymstoku oraz Józefowie

W wystąpieniu do ministra Adama Niedzielskiego Marcin Wiącek pisze, że z doniesień medialnych wynika, iż w związku ze złożeniem wypowiedzenia przez personel medyczny zatrudniony na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Uzdrowisku Konstancin od 1 września 2022 r. zamknięty zostanie kolejny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

Niestety, będzie to oznaczać dalsze pogorszenie i tak już bardzo trudnej sytuacji w dostępie do leczenia zaburzeń psychicznych u najmłodszych pacjentów. Problem ten jest o tyle istotny, że trudnościom w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży towarzyszy od kilku lat ciągły i dynamiczny wzrost liczby pacjentów, którzy wymagają natychmiastowego leczenia w warunkach szpitalnych.

Wprawdzie NFZ zapewnia, że ma plan awaryjny, ale RPO zwraca uwagę, iż sprowadza się on do przeniesienia pacjentów do innych, i tak już przepełnionych oddziałów szpitalnych. 

W ocenie RPO może być to rozwiązanie co najwyżej doraźne. W dłuższej perspektywie może zaś doprowadzić do sytuacji, gdy przyszłość kolejnych oddziałów będzie zagrożona. Od dawna bowiem lekarze zatrudnieni na oddziałach psychiatrycznych podnoszą, że już przy obecnym obłożeniu oddziałów nie są w stanie zapewnić pacjentom właściwej opieki i bezpieczeństwa. Dalszy wzrost liczby pacjentów, prawdopodobnie spowoduje, że kolejne oddziały będą stały przed widmem likwidacji.

Rzecznik prosi ministra o podjęcie pilnych działań zaradczych na rzecz zapewnienia najmłodszym pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Odpowiedź Waldemara Kraski, sekretarza stanu w MZ

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia 2022 r., znak: V.7016.53.2022.JK w sprawie sytuacji oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży Uzdrowisko Konstancin-Zdrój w Konstancinie-Jeziornie, Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, że Ministerstwo Zdrowia pozostaje w stałym kontakcie z Kierownictwem powyższego oddziału oraz podejmuje działania mające na celu wznowienie przez ww. podmiot leczniczy realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży udzielanych w ramach oddziału całodobowego.

Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że od dnia 1 października 2022 r. planowane jest otwarcie dwóch nowych oddziałów całodobowych w Białymstoku oraz Józefowie co przyczyni się do zwiększenia ilości dostępnych miejsc z zakresu wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

V.7016.53.2022

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-09-01 11:06:46
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-09-12 19:59:03
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-09-01 13:58:37
Operator: Łukasz Starzewski