Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzieci na kwarantannie po powrocie z zagranicznych ferii – a szkoła czeka. Interwencja BRPO

Data:
  • Obywatelka z dziećmi w wieku szkolnym wróciła z zagranicznych ferii, po czym skierowano je na tzw. kwarantannę graniczną
  • Z tego powodu od 7 lutego nie mogą one kontynuować nauki w trybie stacjonarnym w I klasie szkoły podstawowej
  • Przepisy nie przewidują kwarantanny wobec uczniów wracających do Polski – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, który interweniuje w lokalnym sanepidzie 

Obywatelka poskarżyła się RPO na bezpodstawne objęcie jej dzieci obowiązkiem kwarantanny granicznej. 6 lutego 2022 r. wróciła wraz z nimi samolotem do Polski z ferii zimowych. Dzieci skierowano na kwarantannę mimo okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej legitymacji szkolnych i wyjaśnienia, że od  7 lutego muszą kontynuować naukę w trybie stacjonarnym w I klasie szkoły podstawowej.

Tymczasem - zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - obowiązku kwarantanny nie stosuje się do uczniów, którzy przekraczają polską granicę, w celu umożliwienia im nauki. 

Są też oni zwolnieni z obowiązku okazania funkcjonariuszowi SG negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2, którego niewypełnienie rodzi obowiązek odbycia kwarantanny granicznej.

Skarżąca skontaktowała się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, gdzie uzyskała informację, że inspektorat przesłał do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w O. wnioski ws. zwolnienia jej dzieci z kwarantanny. Inspekcja sanitarna w O. nie podjęła jednak decyzji, których skutkiem byłoby zniesienie tego obowiązku

Rzecznik prosi zatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w O. o zbadanie, czy objęcie dzieci kwarantanną było zgodne z prawem, a w przypadku negatywnych ustaleń – o podjęcie działań w celu zniesienia stanu ich odosobnienia.

V.7018.116.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-02-08 13:37:06
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-02-08 13:58:08
Operator: Łukasz Starzewski