Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do CBA: Jakie są podstawy faktyczne i prawne zatrzymania Romana Giertycha

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie doniesień w mediach podjął z własnej inicjatywy sprawę zatrzymania w dniu 15 października 2020 r. byłego posła na Sejm adw. Romana Giertycha.

Działając na podstawie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.. Dz. U. z 2020 r. poz. 627) RPO zwraca się do szefa CBA Andrzeja Stróżnego o informacje:

  • o podstawach faktycznych i prawnych zatrzymania Pana Romana Giertycha oraz
  • o przebiegu tego zatrzymania z uwzględnieniem, czy w jego trakcie stosowane były środki przymusu bezpośredniego i ewentualnie jakie, a nadto jaka była podstawa faktyczna stosowania tych środków.
  • czy w trakcie przeszukania pomieszczeń należących do adwokata dochowano rygorów wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących postępowania z dokumentami zawierającymi informacje stanowiące tajemnicę adwokacką (Prawo o adwokaturze, art. 6, Dz. U. z 2020 r. poz. 1651) oraz dokumentami obejmującymi okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy.

II.519.1487.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski