Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równowaga między pracą a życiem prywatnym (wideo)

Data:

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia, dobrego samopoczucia i satysfakcji z życia i pracy. Sprzyja też rozwojowi kreatywności. A jej brak może prowadzić do frustracji, problemów rodzinnych, wypalenia zawodowego, a nawet do poważnych chorób.

Godzenie życia zawodowego z prywatnym wiąże się też z przestrzeganiem zasady równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy, czy równego traktowania.

Jest to ważny problem społeczny. Wielokrotnie apelowałem o jak najszybsze zrealizowanie unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance.

Skupiają się one na osiągnięciu równości kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy. Umożliwiają pracownikom mającym dzieci godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Zachęcają  ojców do większego udziału w opiece nad dziećmi.

To bardzo ważne, bo w Polsce to niemal wyłącznie kobiety przerywają pracę zawodową, aby opiekować się dziećmi. Mężczyźni korzystają z tego prawa bardzo rzadko.

Nad wdrożeniem unijnych dyrektyw do polskiego prawa prace kończy właśnie parlament. Część moich postulatów oraz tych  zgłaszanych przez organizacje pozarządowe została uwzględniona. Ale nie wszystkie. Dlatego z uwagą przyglądam się, jaką ostatecznie treść przybiorą przepisy. Czy będą realizowały zasadę równości kobiet i mężczyzn.

W tym roku przypada 75. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której zapisano, że "Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe pod względem godności i praw".

Równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym zapewnia też kobietom i mężczyznom Konstytucja.

Dlatego tak ważna jest walka z dyskryminacją i przejawami nierównego traktowania. Aby umożliwić każdemu osiągnięcie rzeczywistej równości w życiu społecznym i gospodarczym. Zapewnić równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Kadr z filmu przedstawiający RPO Marcina Wiącka z nałożonym symbolem play - trójkątem w kole

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński