Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile osób może być na pogrzebie - pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Stan prawny na 30.12.20, aktualizacja 21.01.2021, aktualizacja 8.-3.2021

Pogrzeby na świeżym powietrzu (na cmentarzach) mogą odbywać się niezależnie od liczby uczestników. W przypadku uroczystości pogrzebowych odbywających się w budynkach (np. kościołach), liczba uczestników nie może przekraczać 1 osoby na 15 m2 powierzchni. Do powyższego limitu nie zalicza się osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochowania ani osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Należy ponadto pamiętać, że pogrzeby powinny odbywać się z zachowaniem dystansu pomiędzy uczestnikami (co najmniej 1,5 metra), a uczestników obejmuje obowiązek zasłanianie ust i nosa (wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących kult religijny, tj. kapłanów).

Podczas uroczystości religijnych w kościołach obowiązuje limit 1 osoby na 15 m kw. Należy zachować także dystans co najmniej 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego również obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Podstawa prawna:

§ 25 ust. 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego .2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.poz.367) (wcześniej: §28 ust. 8 pkt 1 i 2 ; §28 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)).

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk