Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo do zasiłku pogrzebowego dla rodziców dzieci martwo urodzonych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się skargami rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić. Rzecznik kilkakrotnie zwracał się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując na krzywdzące uregulowania prawne w tej kwestii. Okazuje się bowiem, że niewskazanie przez lekarza płci dziecka martwo urodzonego, uniemożliwia sporządzenie aktu stanu cywilnego, którego przedstawienie jest z kolei przesłanką otrzymania zasiłku pogrzebowego czy skorzystania ze skróconego urlopu macierzyńskiego.

Obecnie Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad senackim projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym uprawnione do zasiłku pogrzebowego są osoby, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok.

Projekt inicjatywy ustawodawczej powstał w związku z pismem z dnia 1 czerwca 2016 r., skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac, wychodząc naprzeciw postulatom zawartym w tym piśmie, przedstawianym przez rodziców dzieci martwo urodzonych.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk