Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MPiPS ws. problemów z uzyskaniem świadczeń w sytuacji urodzenia martwego dziecka

Data:

Treść odpowiedzi otrzymanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie świadczeń dla kobiet, które urodziły martwe dziecko, którego płci nie da się ustalić, nie przyniosła oczekiwanego rozwiązania problemu sygnalizowanego w wystąpieniu.

W wystąpieniu Rzecznik podkreślała, że w przypadkach podawanych przez skarżących nie można sporządzić aktu urodzenia z uwagi na niemożliwość określenia płci dziecka, a więc elementu obligatoryjnego przy sporządzeniu tego aktu stanu cywilnego. Brak możliwości określenia płci dziecka uniemożliwia uzyskanie dokumentu niezbędnego do ubiegania się o skrócony urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, czy też zasiłek pogrzebowy.

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany przepisów tak, aby opisane w nich świadczenia możliwe były do udzielenia w razie przedstawienia karty zgonu dziecka, analogicznie do rozwiązania przyjętego w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk