Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Filozof, który szukał dobra wspólnego. Pożegnanie prof. Jakuba Kloc-Konkołowicza

Data:

Pożegnaliśmy dzisiaj - 28 kwietnia 2021 r. - człowieka o niepospolitych, choć może mało znanych, zasługach dla naszego kraju i jego obywateli, w tym także dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, filozof, pisarz, wybitny znawca idei i problemów współczesności. Naukowiec i nauczyciel akademicki, osoba o niezwykle głębokiej i wszechstronnej wiedzy oraz wysokiej kulturze osobistej. Dysponował nadzwyczajnymi zdolnościami pisarskimi, które pozwoliły mu w sposób błyskotliwy opisywać rzeczywistość, ale i dokonywać syntezy, tworzyć nowe idee, inspirować otoczenie. Robił to nie tylko w celach naukowych.

Mało znany jest fakt, że był współautorem przemówień i wystąpień publicznych trzech Prezydentów Rzeczypospolitej: Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisław Komorowskiego. Choć zawsze trudno jest ocenić efekty tego typu zakulisowej pracy, należy z dużą dozą pewności przyjąć, że Jakub Kloc-Konkołowicz miał znaczący udział w kształtowaniu polityki i budowaniu wizerunku naszych głów państwa na przestrzeni kilkunastu lat.

W latach 2010-2015 Pan Profesor bardzo blisko współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Był współinicjatorem i moderatorem Debat Jana Nowaka-Jeziorańskiego, które Biuro RPO organizowało wspólnie z Instytutem Filozofii UW. Tematy pierwszych sześciu debat dotyczyły rozumienia takich pojęć, jak: godność, wolność, sprawiedliwość, tolerancja, demokracja i solidarność. Pozostałe trzy debaty poświęcone były problemom związanym z  nienawiścią, dyskryminacją i nieufnością. Każde spotkanie zaczynało się od nawiązania do postaci i dorobku Jana Nowaka-Jeziorańskiego – zawsze mówił o tym jego przyjaciel i wykonawca testamentu mec. Jacek Taylor. W sumie w debatach w Biurze RPO wzięło udział kilkudziesięciu wybitnych polskich intelektualistów: naukowców, dziennikarzy, polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Co należy podkreślić, byli to reprezentanci dosłownie wszystkich ówczesnych nurtów politycznych, światopoglądowych i społecznych w naszym kraju.

Ktoś może zadać dzisiaj pytanie – biorąc pod uwagę to, co dzieje się  na scenie publicznej – jak takie spotkania były możliwe? Odpowiedzią jest Jakub Kloc-Konkołowicz. Był moderatorem każdej debaty. Wykorzystując swoją wielką wiedzę i wrażliwość, szanując rozmówców, potrafił w dużej mierze narzucić ton tych spotkań, sprawić, że ludzie na co dzień sobie niechętni, a nawet się nienawidzący, w jego towarzystwie rozmawiali – tonowali emocje i skupiali się na merytorycznych argumentach. Plonem tych niezwykłych debat są trzy książki wydane przez Biuro RPO.

Prof. Kloc-Konkołowicz odszedł nagle, w wieku 45 lat. Pozostawił po sobie piękną spuściznę, z której owoców obywatele, my wszyscy, będziemy mogli korzystać jeszcze przez dziesięciolecia. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych przedstawicieli swego pokolenia. Wspaniale potrafił służyć nauce, ludziom i  Ojczyźnie, a jego największą pasją życiową, obok umiłowania filozofii, było odnajdywanie dobra wspólnego.

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski