Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego: PRZECIWDZIAŁANIE NIENAWIŚCI, DYSKRYMINACJI, NIEUFNOŚCI

Data:

Pytania Debaty

Czym jest nienawiść? Jakie są jej źródła? Co odróżnia ją od niechęci, antypatii? Skąd bierze się jej siła i zdolność przetrwania?

Czy pewne formy nienawiści (np. wobec zbrodniarzy) można dopuszczać, a nawet usprawiedliwić? Na ile nienawiść jest siłą sprawczą w historii? Czy prowadzi tylko do destrukcji, wojny, zła? Czy też może prowadzić również do skutków pozytywnych, na przykład w ramach tzw. wojny sprawiedliwej?

Niektórzy teoretycy polityczności (zwłaszcza Carl Schmitt) uznają podział na swoich i obcych, na przyjaciół i wrogów, za nieusuwalny warunek uprawiania polityki. Czy tak jest w istocie? Czy polityka bez tych odróżnień rzeczywiście zanika? A także: czy musimy nienawidzić naszych wrogów?

Czy prawo międzynarodowe i polskie dostatecznie radzi sobie ze zjawiskiem nienawiści (grupą przestępstw motywowanych nienawiścią, związanych z przemocą bądź dyskryminacją ze względu na: płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, bezdomność, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, przekonania polityczne lub filozoficzne)? Czy państwo ma obowiązek bezwzględnie walczyć z nienawiścią, czy tylko regulować jej wpływ na stosunki międzyludzkie i życie publiczne? Jak wytyczyć granice dopuszczalnej w warunkach demokracji polemiki, nie cenzurując z góry wolności słowa?

Załączniki:

Displaying 1 - 1 of 1
Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2016-01-07 11:17:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-05-28 16:24:26
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk