Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego „O nieufności”

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się kolejna otwarta Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tym razem jej uczestnicy dyskutowali „O nieufności”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. Ireneusz Krzemiński – rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych, ks. dr Wojciech Sadłoń – dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, Michał Sutowski – redaktor Krytyki Politycznej, Piotr Frączak – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Grażyna Kopińska – ekspert w Fundacji im. Stefana Batorego i koordynator działań Obywatelskiego Forum Legislacji.

Podczas dyskusji zastanawiano się, jakie są źródła nieufności między ludźmi oraz miedzy obywatelami i instytucjami publicznymi. Paneliści wskazywali na uwarunkowania historyczne, w szczególności na okres PRL. Podkreślano również, jak ogromną rolę odgrywa rodzina i proces socjalizacji. Prof. Krzemiński przedstawił wyniki badań pokazujące m.in. że – wbrew intuicyjnym oczekiwaniom – to mieszkańcy małych miast rzadziej niż mieszkańcy dużych aglomeracji deklarują zaufanie do innych osób. Uczestnicy spotkania odnieśli się również do problemu nieufności obywateli w stosunku do instytucji publicznych oraz urzędników. Grażyna Kopińska zwróciła uwagę na nieprawidłowości, jakie pojawiają się podczas konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa.

Głos w dyskusji zabrał Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Zauważył, że współcześnie ogromny wpływ na budowanie zaufania społecznego do instytucji mają przedstawiciele mediów. Wskazał także na potrzebę edukowania społeczeństwa i wyjaśniania m.in. na czym polega zasada solidaryzmu społecznego.

Do roli mediów odniósł się mec. Jacek Taylor, przyjaciel i wykonawca testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Podkreślił, że obecnie znaczna część dziennikarzy zatraciła poczucie misji i obiektywności. Najczęściej skupiają się na prezentowaniu tylko negatywnych przykładów działań, w ten sposób siłą rzeczy przyczyniają się do wzrostu nieufności obywateli do instytucji państwa.

Podsumowując debatę, dr Jakub Kloc- Konkołowicz z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego wskazał na współdziałanie i porozumienie obywateli na wielu płaszczyznach, jako drogę mogącą służyć podniesieniu poziomu zaufania społecznego.


Organizatorami spotkania byli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Filozofii UW oraz Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk