Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Rozmowy o wartościach: GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

Data:

Pytania Debaty 

  • Czym jest godność? Co wzmacnia, a co osłabia poczucie godności? 
  • Czy godność można utracić poprzez własne działania? 
  • Czy ten, kto odmawia uznania godności innych, sam ma prawo do poszanowania własnej godności?

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz