Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:

14 marca br. w Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Jednym z tematów spotkania były wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzane w domach pomocy społecznej.

O metodach wsparcia środowiskowego osób starszych realizowanych w Gdańsku opowiedziały: Ewa Kamińska – Doradca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Gabriela Dudziak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów.

Natomiast Anna Chabiera z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiła informacje o pracach ONZ nad nową Konwencją Praw Osób Starszych. Członkowie Komisji dyskutowali m.in. nad możliwościami wsparcia działań na rzecz jej przyjęcia.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz