Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc dla pensjonariusza domu dla bezdomnych prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej.

Data:

Pracownik Wydziału Przyjęć Interesantów BRPO przygotowywał kilka projektów pism dla Interesanta do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w sprawie rozłożenia na raty zaległości w Funduszu Alimentacyjnym i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Sprawa prowadzona jest w Biurze RPO pod numerem III.7064.69.2017

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-06-26 14:13:47
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa