Po wizycie w Londynie Rzecznik apeluje o kampanię informacyjną na temat praw wyborczych Polaków w Wielkiej Brytanii

Data:

Po spotkaniach z przedstawicielami angielskiej Polonii Rzecznik zwrócił uwagę na problem niskiej aktywności politycznej i społecznej Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Szczególnie jest to widoczne w zakresie korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, które wynika z traktatów europejskich. W ocenie Rzecznika zwiększenie poziomu reprezentacji może doprowadzić do lepszej ochrony praw polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii.

Przyczyny niskiej politycznej aktywności Polaków upatruje się w niskiej wiedzy na temat systemu politycznego i partyjnego Wielkiej Brytanii. Zdaniem Rzecznika dobrze poprowadzone akcje informacyjne i edukacyjne podejmowane przez brytyjskie instytucje względem polskich obywateli zachęciłby ich do zwiększenia zainteresowania wyborami.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o podjęcie współpracy w tym zakresie z brytyjskimi organizacjami wyborczymi, w szczególności z The Electoral Commission.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-10-25 16:48:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk