Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Petycja ws. możliwości internetowego udziału w wyborach. ZRPO do sejmowej komisji

Data:
  • Sejmowa komisja pracuje nad petycją postulująca wprowadzenie możliwości głosowania w wyborach za pośrednictwem Internetu
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do przewodniczącego Komisji ds. Petycji Sławomira Piechoty

Do Rzecznika wpłynęła petycja postulująca wprowadzenie w polskim prawie możliwości głosowania w wyborach przez Internet. 

Podczas rozpatrywania pisma ustalono, że petycja o podobnej treści jest rozpatrywana w Sejmie (petycja nr BKSP-145-126/16).  

W petycji tej obywatel pisze m.in., że ze uwagi na to, iż coraz więcej użytkowników korzysta z Internetu jak najbardziej wskazane jest wdrożenie nowych rozwiązań dla zwiększenia frekwencji wyborczej i umożliwienie wyborcom korzystania z głosowania elektronicznego - w dobie informatyzacji i cyfryzacji w zmieniającym się globalnym społeczeństwie.

Komisja do Spraw Petycji podjęła już uchwałę o dezyderacie w odniesieniu do tego postulatu.

W związku z tym Stanisław Trociuk zwraca się do przewodniczącego komisji o poinformowanie, jaki jest stan rozpatrywania tej petycji.

VII.602.62.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski