Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeciwdziałanie torturom i innym formom złego traktowania wobec osób zatrzymanych przez Policję. Szkolenie KMPT dla funkcjonariuszy CBŚP

Data:
Tagi: KMPT

15 listopada 2022 r.  Aleksandra Osińska i Michał Żłobecki z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili szkolenie „Działalność KMPT i przeciwdziałanie złemu traktowaniu”. W spotkaniu udział wzięli: pełnomocniczka Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz nieetatowi liderzy ds. Ochrony Praw Człowieka reprezentujący 17 Zarządów Terenowych CBŚP.

W pierwszej kolejności prowadzący przedstawili informacje dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w zapobieganiu stosowania przemocy wobec osób pozbawionych wolności. Zaprezentowali także rys historyczny i prawny dotyczący zakazu stosowania tortur oraz wszelkich form złego traktowania na gruncie międzynarodowym i krajowym, a także wskazali na różnice pomiędzy torturami, a nieludzkim oraz poniżającym traktowaniem. Szczegółowemu omówieniu podlegały także kwestie dotyczące znaczenia prewencyjnych wizytacji KMPT w miejscach detencji oraz sposobu ich prowadzenia.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zaprezentowali również wybrane wnioski płynące z wizytacji policyjnych miejsc zatrzymań w ostatnich latach, wskazali też na problemy o charakterze systemowym i zaobserwowane w czasie wizytacji pozytywne praktyki. Wobec szeregu pytań zadanych przez uczestników spotkania, prowadzący omówili szczegółowo kwestie budzące wątpliwości.

W dalszej części spotkania przybliżono założenia tzw. Zasad Mendeza –modelu prowadzenia policyjnych przesłuchań i rozpytań, w oparciu o poszanowanie podstawowych praw osób zatrzymanych oraz zasad: domniemania niewinności i prawdy obiektywnej, opublikowanego w 2021 r.

Szkolenie zakończyła prezentacja wybranych aspektów dotyczących prowadzenia policyjnych interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub pod wpływem środków psychoaktywnych. Opierając się na opinii ekspertów przedstawiciele KMPT omówili zwłaszcza, w jaki sposób rozpoznać osobę z zaburzeniami psychicznymi lub pod wpływem środków psychoaktywnych oraz jak bezpiecznie przeprowadzić wobec nich interwencję (m.in. jak stosować środki przymusu bezpośredniego).

Szkolenie dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania realizowana jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski