Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania „Państwo bez tortur”. Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego zorganizowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur BRPO

Data:

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. ekspertki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – Aleksandra Osińska i Justyna Zarecka - przeprowadziły szkolenie zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W warsztatach wzięli udział funkcjonariusze z jednostek terenowych województwa podkarpackiego: naczelnicy wydziałów prewencji, naczelnicy Wydziału Konwojowego oraz funkcjonariusze pełniący służbę w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie i w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.

Prowadzące szkolenie omówiły międzynarodową definicję tortur, wskazali różnice między torturami oraz nieludzkim a poniżającym traktowaniem. Przedstawiły także genezę zakazu tortur oraz wszelkich form złego traktowania. Wskazywały jego podstawy prawne na gruncie międzynarodowym i krajowym. Wyjaśniły także, jakie prawo w zakresie ochrony przed torturami obowiązuje w Polsce i dlaczego tak ważne jest, aby zdefiniować przestępstwo tortur w kodeksie karnym. Ponadto przedstawicielki KMPT szczegółowo opowiedziały o roli Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w zapobieganiu przejawom złego traktowania osób pozbawionych wolności, a także opisali charakter przeprowadzanych wizytacji oraz czynności, jakie wykonują.

Druga część szkolenia dotyczyła minimalnych gwarancji prawnych, jakie chronią osoby zatrzymane przed torturami czy innymi formami złego traktowania. Prowadzące zainicjowały także dyskusję dotyczącą problemów systemowych, wysłuchując uwag funkcjonariuszy dotyczących tego, jakie zmiany systemu pozwoliłyby im lepiej wykonywać swoją pracę. Znaczna część dyskusji poświęcona została niedostatecznej obsadzie w PdOZ i problemom, które wynikają w związku z umieszczaniem tam osób nietrzeźwych. Uczestnikom szkolenia zaprezentowano również dobre praktyki zaobserwowane w wizytowanych przez KMPT jednostkach Policji.

Podsumowując szkolenie przedstawicielki KMPT podkreśliły, jak ważny jest dialog i wspólne szukanie rozwiązań przedstawianych problemów, które niewątpliwie wpłyną na poprawę sytuacji osób pozbawionych wolności.

Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego odbyło się w ramach rozpoczętej w grudniu 2018 r. kampanii społecznej „Państwo bez tortur”, której celem jest podniesienie świadomości oraz budowanie kultury braku społecznej akceptacji dla stosowania tortur lub innych form złego traktowania. Kampania prowadzona jest w ramach działalności edukacyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP