Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Oświadczenie ENNHRI w związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę

Data:

Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI), której członkiem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, wydała oświadczenie w sprawie zapewnienia poszanowania i ochrony prawa humanitarnego i praw człowieka w kontekście obecnej napaści zbrojnej na Ukrainę.

W oświadczeniu ENNHRI apeluje o natychmiastowe zaprzestanie zbrojnej napaści na Ukrainę przez Federację Rosyjską oraz wzywa rosyjski rząd do wdrożenia środków tymczasowych wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Strasburski trybunał nakazał Rosji, aby powstrzymała się od ataków wojskowych na ludność i obiekty cywilne oraz inne specjalnie chronione obiekty, takie jak szkoły i szpitale, a także aby niezwłocznie zapewniła bezpieczeństwo placówkom medycznym, personelowi i pojazdom służb ratowniczych działającym na terytorium atakowanym lub obleganym przez wojska rosyjskie.

Sieć zwraca uwagę na poważne straty wśród ludności cywilnej, przesiedlenia ludzi, zniszczenia infrastruktury i obiektów krytycznych. Konflikt doprowadził do pogorszenia ogólnej sytuacji humanitarnej i sytuacji w zakresie praw człowieka w Ukrainie.

ENNHRI wyraża solidarność z Pełnomocnik ds. Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy i troskę o bezpieczeństwo jej, pracowników jej biura oraz wszystkich osób dotkniętych konfliktem.

Sieć podejmuje działania rzecz ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka oraz międzynarodowymi partnerami, w celu wsparcia sytuacji w zakresie praw człowieka w Ukrainie.

W oświadczeniu wzywa również wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do solidarności z Ukrainą, do zapewnienia pomocy humanitarnej i schronienia uchodźcom.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski