Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z ombudsman Ukrainy Liudmiłą Denisową

Data:

2 marca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich połączył się z przebywającą w Kijowie ombudsman Ukrainy Liudmiłą Denisową.

Rzecznik zadeklarował pełne wsparcie dla działań mających na celu ochronę ludności cywilnej przebywającej w Ukrainie oraz porozumiał się z ombudsman co do współpracy obu urzędów w tym zakresie.

Marcin Wiącek zapewnił także, iż obywatele Ukrainy przybywający do Polski otaczani są odpowiednią opieką przez polskie władze, a monitorowanie tej sytuacji jest obecnie priorytetem RPO. Rzecznik podkreślił, iż jego celem jest zagwarantowanie przybyszom z Ukrainy nie tylko podstawowej pomocy humanitarnej, ale pełnego poszanowania wszystkich przysługujących im praw, takich jak prawo do edukacji czy opieki zdrowotnej.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński