Czy da się zrezygnować z wycieczki odkładanej z powodu pandemii? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Chodzi o zagraniczną wycieczkę wykupiona jeszcze w styczniu 2020r., a planowaną na sierpień 2020 r. Dwa tygodnie przed terminem wylotu – w związku z sytuacją epidemiczną – klientka skorzystała z propozycji biura i odebrała voucher z terminem realizacji do października 2021.Obecnie dochodzi do wniosku, że w ogóle nie chce jechać. Pyta czy uzyska zwrot wpłaconych pieniędzy.

Zgodnie z treścią art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa) odstąpienie od umowy o usługę/imprezę turystyczną bądź jej rozwiązanie, związane bezpośrednio z wybuchem epidemii koronawirusa nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Należy podkreślić, że podróżny nie ma obowiązku przyjęcia vouchera zamiast zwrotu gotówki. O takiej możliwości decyduje dobrowolnie. W przypadku przyjęcia vouchera, umowa o udział w imprezie turystycznej nie ulega rozwiązaniu, klient natomiast może w ciągu roku skorzystać z innej usługi turystycznej.

Zgoda na przyjęcie vouchera wyrażona przez podróżnego, co do zasady nie podlega cofnięciu, zatem jeśli zdecydował się on, że przyjmuje voucher, nie może jednocześnie żądać zwrotu gotówki.

Stan prawny na dzień: 29 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-03-31 15:18:46
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk