Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatel skarży się na program TVP pt. "Kasta”. RPO prosi o opinię KRRiT

Data:
  • Obywatel skarży się, że program TVP Info pt. „Kasta” nierzetelnie przedstawił jego sprawę. Oparto go tylko na informacjach jednej strony postępowania, a o jego opinię nikt go nie pytał
  • Sprawę prezentowano wcześniej w innych telewizjach. Uwzględniały one stanowisko skarżącego i jego trudną sytuację, w której znalazł się wskutek działań oskarżonego
  • Według TVP skazany niesłusznie odbywa karę, a sądy w tej sprawie nie były niezależne
  • RPO prosi Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zbadanie, czy nadawca publiczny zrealizował swe ustawowe obowiązki bezstronności i wyważenia treści

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga obywatela dotycząca nowego programu emitowanego w TVP Info pt. „Kasta”. Ma on przedstawiać – zgodnie z zapowiedziami  TVP – „historie ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości oraz kuriozalne wyroki budzące uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i intencji sędziów”.

Skarżący wskazuje, że program z 7 lutego 2020 r. dotyczył sprawy sądowej, w której był oskarżycielem posiłkowym (jako ofiara przestępstwa). Materiał TVP zarzucił sądom brak niezależności. Twierdzono, że skazany niesłusznie odbywa karę.

Według skarżącego materiał przygotowano nierzetelnie, na podstawie informacji udzielonych tylko przez jedną stronę postępowania i jej pełnomocników. Autorzy nie odwołali się do materiału dowodowego i oceny sądu. Nie skontaktowali się również ze skarżącym, by umożliwić mu odniesienie się do stawianych w programie zarzutów.

RPO podkreśla, że omawiana sprawa była kilkakrotnie przedmiotem innych programów interwencyjnych, m.in. „Uwaga” (TVN) oraz „Państwo w państwie” (Polsat). Omawiano w nich tę sprawę, wskazując na trudną sytuację skarżącego i jego rodziny, w której znalazł się wskutek działań oskarżonego oraz na konieczność szybkiego wydania wyroku dla ochrony jego praw.

Ani Rzecznik Praw Obywatelskich, ani Prokurator Generalny nie znaleźli podstaw do złożenia kasacji od prawomocnego wyroku w tej sprawie.

- Opisana sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania przez nadawcę publicznego obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w szczególności obowiązku zachowania bezstronności i wyważenia – ocenia RPO Adam Bodnar.

Zwrócił się do przewodniczącego KRRIT Witolda Kołodziejskiego o zbadanie, czy w kontekście skargi nadawca publiczny w sposób właściwy zrealizował ciążące na nim obowiązki ciążące na nim z mocy obowiązującego prawa.

VII.564.22.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski