Nagroda im. Pawła Włodkowica

Data:

OBCHODY DNIA PRAW CZŁOWIEKA

Każdego roku 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Paryżu w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to szczególna okazja do spotkań i dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka.

Podczas spotkania wręczana jest nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest corocznie jako wyraz uznania RPO dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

Patron Nagrody im. Pawła Włodkowica

Paweł Włodkowic (urodzony ok. 1370 r., zmarł w 1435 r.) - uczony, pisarz religijny i polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Był rektorem Akademii Krakowskiej w latach (1414 - 1415), potem prorektorem, a następnie osiadł jako proboszcz w Kłodawie. Brał udział w soborze w Konstancji (1414 - 1418), gdzie przedstawił „Tractatus de potestate papae et imperatoris respektu infidelium” (O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi). Sprzeciwił się w nim chrystianizacji drogą wojen i przemocy oraz opowiedział się za prawem pogan do zachowania własnej tożsamości politycznej. Reprezentował Polskę przeciwko Krzyżakom na sądzie rozjemczym cesarza Zygmunta Luksemburskiego w 1420 roku we Wrocławiu oraz w 1421 roku na sądzie papieskim w Rzymie.

Laureaci nagrody im. Pawła Włodkowica:

 

 

Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2013-02-19 10:43:48
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data: 2016-12-19 10:54:07
Operator: Anna Kabulska
Data: 2016-12-19 10:54:07
Operator: Anna Kabulska
Data: 2021-03-18 11:35:10
Operator: AnetaKosz