Zawartość

MR do RPO o Polskim Bonie Turystycznym

Data: 
2020-06-26
  • Pierwotnie rząd planował, że bon turystyczny przysługiwałby osobom mającym umowy o pracę, których zarobki nie przekraczają średniej krajowej
  • RPO wskazywał MR, że oznacza to wykluczenie osób samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, a także emerytów i rencistów
  • W ocenie Rzecznika dostęp do programu wszystkich podatników w większym stopniu sprzyjałby wsparciu branży turystycznej
  • Okazało się jednak, że bonem turystycznym będzie 500 zł na każde dziecko

W maju 2020 r. podawano, że rząd pracuje nad wprowadzeniem programu „Bon turystyczny 1000 plus”. W ramach pierwotnych założeń, bon miał wynosić 1000 zł i zostać wykorzystany w krajowej turystyce. Przewidziano, że zostanie skierowany do osób pozostających z stosunku umowy o pracę, których wynagrodzenie nie przekracza kwoty średniej krajowej (tj. 5200 zł brutto).

Do RPO wpływały skargi obywateli wykluczonych z takiego programu. Zawiedzeni byli  emeryci i renciści,  wskazujący na nierówne traktowanie osób najsłabszych, starszych i często schorowanych w dostępnie do wypoczynku. Założenia rządowe pomijały też osoby samozatrudnione czy wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Według Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców bon powinien przysługiwać każdemu obywatelowi polskiemu płacącemu podatki, niezależnie od wysokości dochodu i tego, czy uiszcza je w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury czy działalności gospodarczej.

W ocenie Adama Bodnara dostęp do programu szerszego kręgu uprawnionych, np. wszystkich podatników, bez konieczności angażowania pracodawców w zakup bonów, w większym stopniu będzie sprzyjał wsparciu branży turystycznej oraz wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz turystów.

4 czerwca 2020 r. Rzecznik zwrócił się do Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju o stanowisko. Oczekiwał także wskazania, czy bon ma służyć wsparciu przedsiębiorców z branży turystycznej, czy obywateli-konsumentów oraz czy  będzie przeznaczony tylko do wykorzystania w krajowej turystyce, czy także np. przy zakupie zagranicznych imprez turystycznych.

Odpowiedź MR

Sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy odpisał RPO:

Działania Rządu skierowane są na rozwiązania, które mają służyć jak największej liczbie obywateli, bez ewentualnych wykluczeń społecznych, kulturowych czy też religijnych.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z epidemią COVID-19, powoduje podejmowanie szeregu działań tj. tworzenie przepisów prawa, projektów, programów oraz wytycznych bezpieczeństwa mających na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obywateli oraz m.in. branży turystycznej.

Kancelaria Prezydenta we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opracowała projekt ustawy polskiego bonu turystycznego, który będzie przysługiwał osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatków oraz osobie, której w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. przyznano również te prawa.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie1) lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego2) lub organizację pożytku publicznego3) na terenie RP. Celem programu jest wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i branży turystycznej, bez względu na dochód oraz formę zatrudnienia beneficjenta.

Kwota Polskiego Bonu Turystycznego, będzie wynosiła jednorazowo 500 zł na każde dziecko. Natomiast na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Okres ważności takiego świadczenia będzie obowiązywał do 31 marca 2022 r.

Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym został skierowany do Senatu RP. W chwili obecnej prawdopodobny termin wejścia w życie ustawy nie jest możliwy do sprecyzowania - dodał wiceminister.

V.7224.95.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Funkcjonowanie państwa""

    Koronawirus i nasze państwo
Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-06-26 11:45:40
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-07-10 11:12:11 MR do RPO o Polskim Bonie Turystycznym Łukasz Starzewski